Mukaan palvelemaan?

Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan johonkin työmuotoon seurakunnassa? Olemme perustamassa erilaisia tiimejä. Näitä ovat mm. keittiö-, musiikki-, lapsityö-, nuorisotyö-, tekniikka-, tulkkaus-, strategia/suunnittelu-, jumalanpalvelus-, evankeliointi-, tiedotus-, tervetulo-, rukous- ja diakoniaryhmät. Kysy lisää pastori Veli Loposelta.

Saarnoja YouTubessa

Pastorimme Veli Loponen videoi jumalanpalveluksissa pitämiään saarnoja ja ne julkaistaan Suomen metodistikirkon kanavalla YouTubessa. Nyt voit siis katsoa saarnan, vaikka et olisikaan päässyt kirkkoon. Saarnat löytyvät kirjoittamalla YouTuben hakukenttään "Suomen Metodistikirkko".

Osoitetiedot

Punavuorenkatu 2,
00120 Helsinki

Bussit 14 ja 18 sekä raitiovaunut 3 ja 1 pysähtyvät kirkon lähellä (Iso-Roobertinkadun pysäkki).

Tapahtumatiedot myös Facebookissa

Löydät sivumme Facebookista hakusanoilla "Metodistikirkko Helsinki". - We are in Facebook by the name 'Metodistikirkko Helsinki'.

Our English UMC in Facebook

Our English-speaking congregation has their own Facebook profile, which you can find by name "The Helsinki United Methodist Church English Service"

Lyhyesti metodismista

Metodismi syntyi anglikaanisen kirkon sisäisenä herätysliikkeenä, eikä sen perustajalla, John Wesleyllä (28.6.1703 -2.3.1781), ollut tarkoitusta perustaa uutta kirkkokuntaa. Metodistikirkko perustettiin Yhdysvalloissa joulupäivänä vuonna 1784.

Suomen metodistikirkko on osa maailmanlaajuista Yhdistynyttä Metodistikirkkoa (The United Methodist Church), joka on suurin metodistisista kirkkokunnista. Koko maailmanlaajuinen kirkkokunta toimii yhdessä, ja kaikki osat ovat keskenään tasaveroisia. Rakenteen taustalla on John Wesleyn näkemys kirkosta ihmissuhdeverkostona.

Kirkon asioista päätetään konferensseissa:
  • yleiskonferenssi (maailmanlaajuinen, joka 4. vuosi)
  • keskuskonferenssi (kunkin maantieteellisen alueen oma, joka 4. vuosi).
  • vuosikonferenssi (kunkin maan oma, joka vuosi)
  • seurakuntakonferenssi (kukin seurakunta järjestää omansa, 1-2 kertaa vuodessa).
Suomessa paikalliset seurakunnat lähettävät maallikkoedustajansa vuosikonferenssiin, joka on Suomen metodistikirkon päättävä elin. Myös kaikki kirkon pappisjäsenet osallistuvat siihen. Se on perinteisesti järjestetty kesä-heinäkuun vaihteessa ja sen yhteydessä pidetään kesäjuhlat. Viime vuosina konferenssi on pidetty jossakin kurssi-keskuksessa; paikka vaihtelee vuosittain. Vuoden 2018 konferenssi järjestettiin Toivonlinnassa Piikkiössä.

Suomen metodistikirkko kuuluu Pohjois-Euroopan ja Euraasian piispanalueeseen. Kummallakin näistä alueista on oma piispansa. Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrka -kirkon piispa on tällä hetkellä tanskalainen Christian Alsted.

Paikallista seurakuntaa johtaa seurakuntaneuvosto yhdessä pastori(e)n kanssa. Tämä neuvosto kokoontuu yleensä noin kerran kuukaudessa. Siihen kuuluvat automaattisesti seurakunnan maallikkojohtaja ja rahastonhoitaja; muut jäsenet ovat usein eri työmuotojen edustajia. Heidät valitaan seurakuntakonferenssissa aina vuodeksi kerrallaan.

Metodistisen näkemyksen mukaan seurakunta on uskovien muodostama yhteisö, jota Jeesus Kristus johtaa. Metodistikirkko ei siis rajoita seurakunnan jäsenyyttä mihinkään tiettyyn kirkkokuntaan tai paikalliseen seurakuntaan, vaan kirkon muodostavat kaikki uskovat kaikkialla.

Metodistit hyväksyvät sekä Nikean uskontunnustuksen että Apostolisen uskontunnustuksen. 

Yksinkertaistaen metodistikirkon voi mieltää herätyskristilliseksi liikkeeksi helluntailaisuuden ja luterilaisuuden välimaastossa. Kirkkokunnan oppi löytyy tiivistettynä John Wesleyn kirjoittamista 25 uskonkappaleestajotka perustuvat anglikaanisen kirkon artikloihin. Seurakunta ei vaadi jäseniltään erityistä uskonoppia, vaan henkilökohtainen uskontunnustus riittää. Jokaisella on käytännössä vapaus muodostaa oma näkemyksensä opillisista asioista.
Jäseneksiottotilaisuudessa esitetään viisi kysymystä, jotka voidaan nähdä liiton solmimisena uskovan, Jumalan ja seurakunnan välillä. Seurakuntaan hyväksyttävän pitää siis tunnustaa kristillinen usko ja toiseksi hänen pitää olla kastettu. Kirkossa on käytössä sekä lapsikaste että ns. uskovien kaste; perheet voivat itse valita, haluavatko he vauvalleen kasteen vai siunauksen. Metodistikirkossa hyväksytään muiden kristillisten kirkkojen ja seurakuntien kasteet, joten hyväksyttävää jäsentä ei tarvitse kastaa uudelleen, ellei hän sitä itse omantunnon syistä halua. Myös aktiiivisuus seurakunnassa on seurakuntaan liittymiseen vaikuttava asia. Metodistisen ajattelutavan mukaan seurakuntalaisuus on aktiivinen elämänasenne, johon liittyy se, että jäsen mahdollisuuksiensa mukaan osallistuu seurakunnan toimintaan.

Metodistikirkon ehtoollispöytä on avoin kaikille Jeesuksen Kristuksen opetuslapsille kirkkokunnasta riippumatta.

Metodistikirkon pastorien koulutuksesta huolehtii Teologinen seminaari. Seminaarilla ei ole nykyään omaa oppilaitosta, mutta se myöntää luvan aloittaa opinnot ja valvoo niitä. Varsinaiset koulutuspalvelut hankitaan Suomen Vapaakirkolta sekä Saksassa sijaitsevalta Methodist e-academylta. Jotkin pastorit ovat opiskelleet helluntaiherätyksen Iso Kirja -opistossa ja ruotsinkieliset Åbo Akademissa. Koulutuspolkuja on siis erilaisia. Rajoitetuin oikeuksin pastorina (esim. ns. paikallispastorina) voi toimia myös henkilö, jonka opinnot ovat vielä kesken. Opintoja voi siis suorittaa seurakuntatyön ohessakin, mutta tällöin ne kestävät pitempään. "Vanhimmaksi" kutsutaan pastoria, joka on suorittanut kaikki vaadittavat opinnot ja jolla on täydet pappisoikeudet.

Myös maallikoita (ei-pappisjäseniä) kannustetaan opiskelemaan. Maallikkojen koulutus pyrkii mm. antamaan valmiuksia palvella seurakunnassa niissä tehtävissä, johin tuntee kutsumusta. Tiettyjä kursseja suorittamalla voi saada "seurakuntapalvelijan" diplomin ja maallikkosaarnaajan (lay preacher) pätevyyden.

Koko maailmanlaajuisen Yhdistyneen Metodistikirkon oppi, säännöt ja ohjeet on on julkaistu englanniksi Kirkkojärjestyksessä eli The Book of Discipline -teoksessa (osa 1 ja osa 2). Suomen laki ohittaa kuitenkin kirkkojärjestyksen (esim. työehtoasioissa).

Lisätietoa metodismin historiasta, opista ja kirkon rakenteesta suomeksi löydät esimerkiksi Turun metodistiseurakunnan sivuilta.

John Wesleyn veljen, tuotteliaan virsirunoilijan Charles Wesleyn, (1707-1788) virsiä on myös suomenkielisissä virsi- ja laulukirjoissa.

Lähteet:
*Veli Loponen: Seurakuntaneuvoston opas, julk. Suomen Metodistikirkko 2011.
*Jori Brander, Jan-Markus Jeromaa: Uskon ensiaskeleet. Suomen metodistikirkko 2010
.

----------------------
Perustietoa metodistisesta teologiasta selkeästi esitettynä löytyy Kenneth L. Carderin kirjasta "Elä uskoasi todeksi. Metodistinen elämäntapa."  (Julk. Suomen Metodistikirkko 2013. ISBN 978-951-98286-4-0.) Tätä ja muita metodismia käsitteleviä kirjoja voit tiedustella lähimmän metodistiseurakunnan pastorilta.