Keräys äänentoistolaitteiden hankkimiseksi

Aikoinaan käytettynä saamamme äänentoistojärjestelmä on lopullisesti tullut tiensä päähän. Musiikkiväkemme arvion mukaan tarvitsemme uusina ainakin 4 mikkiä johtoineen, 2 kaiutinta ja 2 kaiutinmonitoria. Näiden alustava kustannusarvio on noin 2000 euroa. Hankkeen toteuttamiseksi kerättiin 19.5. jumalanpalveluksessa kolehti, ja nyt on koossa jo noin 850 euroa; keräykseen voi osallistua myös maksamalla haluamansa summan tilillemme Nordea FI38 2058 1800 0108 08 (Helsingin metodistiseurakunta), viitenumerolla 5500. Kiitos lahjoituksestasi!

Collection for a new sound system

The offertory on Sunday 19th May went towards the new sound system. The estimated budget is 2,000 euros; it includes 4 microphones, 2 loudspeakers and 2 monitors. By now we have collected already 850 euros! You may also pay to our account Nordea FI38 2058 1800 0108 08 (Helsingin metodistiseurakunta) using the reference 5500. Many thanks for any donations!

Kevään nuortentapahtumat

Keväällä on vielä yksi nuortenilta 25.5. (yli 18-v.). Nuorten kesäleiriviikonloppu 14.-16.6. Asikkalan Koivurannassa. Lisätietoa myöhemmin. Tervetuloa mukaan!

Vuosikonferenssi 2019 Toivonlinnassa

Suomen Metodistikirkon vuosikonferenssi ja kesäjuhla järjestetään viime vuonna hyväksi havaitussa paikassa eli Piikkiön Toivonlinnassa 27.-30.6. 2019. Tämän sivustomme etusivulta voit ladata esitteet ohjelma- ja hintatietoineen sekä ilmoittautua linkin kautta.

Annual Conference 2019 in Toivonlinna

The UMC Finland-Finnish Annual Conference and Summer Festival will be held in Toivonlinna, Piikkiö, near Turku from June 27th to 30th. The Conference offers a good opportunity to meet with other Methodists and to enjoy the fellowship. The Conference schedule and price list can be downloaded in English from this site (bottom of the Etusivu page).

Osoitetiedot

Punavuorenkatu 2,
00120 Helsinki

Bussit 14 ja 18 sekä raitiovaunut 1, 3 ja 10 pysähtyvät kirkon lähellä (Iso-Roobertinkadun pysäkki).

Tapahtumatiedot myös Facebookissa

Löydät sivumme Facebookista hakusanoilla "Metodistikirkko Helsinki". - We are in Facebook by the name 'Metodistikirkko Helsinki'.

Our English UMC in Facebook

Our English-speaking congregation has their own Facebook profile, which you can find by name "The Helsinki United Methodist Church English Service"

Helsingfors finska metodistförsamling

grundades år 1894. Kyrkan befinner sig i stadsdelen Rödbergen i närheten av Helsingfors centrum. Den ritades av arkitekt Lars Sonck och invigdes år 1929. Församlingens pastor heter Veli Loponen.

Gudtjänst firas varje söndag på finska kl. 11 och nästan varje söndag också på engelska kl. 12.30. Kyrkkaffe serveras i församlingsalen.  Under veckan hålls olika typ av möten vilkas teman är bibelstudium och bön.

På sommaren har många verksamhetsformer sommarlov men även i juni-juli håller man regelbundet gudstjänster på söndagar utom under ett veckoslut i månadsskiftet juni-juli då man samlas till metodistkyrkans årskonferens.

Vi önskar nå nya människor med evangeliets budskap. Vår församling arbetar även aktivt för missionen. Vi samlar in medel till vår missionsverksamhet i Indien (en kristen skola och fadderbarnsverksamhet) och i Ryssland (bl.a. lägerverksamhet och julfester för barnen på landsbygden där Vepserna bor) genom att hålla basarer, lopptorg och uppta kollekter. 

I Finland finns 11 finskspråkiga metodistförsamlingar (2015) och 14 svenskspråkiga. Båda har sina egna organisationer men båda tillhör The United Methodist Church inom biskopsområdet för  Nord-Europa och Baltikum. Den närmaste svenskspråkiga metodisförsamlingen är Kristuskyrkans församling i Tölö i Helsingfors. Under 2013 startade därtill en rysk metodistförsamling i Vanda.

Du är hjärtligt välkommen till Helsingfors metodistkyrka! De kommande evenemangen kan du se i "Tapahtumakalenteri" (på finska). Adressen till vår kyrka är Fredrikstorget/Rödbergsgatan 2, Du kan ta bussarna 14, 17 och 18 eller spårvagn 3B från järnvägsstationen.

120 år i Helsingfors i ett nötskal

Helsingfors finska metodistförsamlings födelse hör ihop med hur den metodistiska väckelsen kom till Finland och Helsingfors på svenska. Bagargesällen och lokalpredikanten Karl Johan Lindborg hade börjat predika i Österbotten. Lindborg bombarderade den unga Metodistkyrkan i Sverige med vädjanden om hjälp till Finland och 1884 kom slutligen pastor Bengt August Carlsson till Helsingfors. Han började från noll, med enbart universitetslektor O.E. Fagerlund som hjälp, men samma år grundades Helsingfors svenska metodistförsamling.

Redan från början strävade man efter att nå också den finska befolkningen. Redan 1882 hade Fagerlund predikat på finska och församlingens assisterande predikant Johan Wilhelm Häggman gjorde det också. År 1893 utnämndes sedan E. Kukkasela som assisterande pastor just med tanke på det finska arbetet.

År 1894 utnämndes Gustaf A. Hiden till Helsingfors. Han arbetade flitigt bland de finsksprågika och den 17 december hölls den första församlingskonferensen, vilket innebar att den finska församlingen grundades.

De första åren verkade man i olika hyreslokaler. Hela tiden sökte man en egen kyrkolokal och 1909 kunde kyrkan och det teologiska fakultetet köpa ett eget hus med tomt på Rödbergsgatan 2.

Församlingens första 25 år var en fascinerande pionjärtid med ivrig evangelisering och förtröstan på Guds möjligheter, samtidigt som man kämpade med ekonomiska svårigheter.

1920-talets stora händelse i det finska metodismens historia var att man byggde den nuvarande kyrkan och fastigheten. Arkitekt var den kände Lars Sonck och den 10 mars 1929 invigde biskop Raymond J. Wade kyrkan i närvaro av en stor skara människor. Detta var också den ända gången landets president varit i vår kyrka.

En betydande vändning för församlingen var också när kyrkans starke man Toivo Rajalinna 1937 överraskande lämnade Metodistkyrkan och blev luthersk präst.

Pastor Peter Talikka hade den svåra uppgiften att leda Helsingfors finska metodistförsamling under krigsåren. Sedan följde en lugnare period och följande pastorer, Toivo Rajamaa och Kusti Laitinen, hade förhållandevis långa utnämningar.

Ett nytt inslag i verksamheten var invigningen av ålderdomshemmet 28 september 1952. I praktiken blev det snart enbart bostäder för äldre människor, men det visade sig att vara en viktig del av församlingslivet under de följande femtio år.

När församlingen närmade sig sekelskiftet hade man fått nya erfarenheter. På 50-talet var vi en tid med i gatuevangelisation. På 80-talet började den ekumeniska verksamheten Fredag för Kristus, och ofta var vår kyrka mötesplatsen. Några år på 90-talet ledd David Jenkins gudtjänster för en liten grupp engelskpråkiga. Sedan fick vi som hyresgäster Lighthouse-församlingen, som består av afrikanska och asiatiska invånaren. Och den allra sista tiden har vi fått glädja oss åt en engelsspråkig metodistgrupp som tydligt är en del av Helsingfors finskspråkiga metodistförmsamling.

Antalet medlemmar i församlingen har sedan 1920-talet varit 200-300. Men det säger inte allt. Kyrkan rymmer 500 och åren efter invigningen 1929 motsvarade det behovet. Ännu 1949 då jag första gången var med på ett torsdagsmöte, kom det lite över 50. I dag är vi glada om det är så många på söndag förmiddag.

Man kan höra många säga att de gått förbi vår fastighet utan att märka att det är en kyrka. Men där finns den i alla fall. Den är vårt andliga hem. Egentligen är det en missionstation, en bas från vilket mottot förverkligas: "Hela världen är min pastorat, att rädda själar är min uppdrag." Så länge detta är sant behövs Helsingfors finska metodistförsamling.

(Tapani Rajamaa, november 2014. Översättning: redaktionen av Rauhan Sanomia/Nya Budbäraren. Publicerats i Rauhan Sanomia /Nya Budbäraren 2015/1 & 2)